Harrastukset

Näyttelyt

    > Kalenteri
    > Tulokset
Juoksu
    > Maastojuoksu
    > Maastokalenteri
    > Ratajuoksu
    > Tulokset
Agility
    > Kalenteri
    > Tulokset
Muut harrastukset
RatajuoksuJuoksurata
ratajuoksu2 Radan kehän on oltava vähintään 350 metriä. Radan on oltava mahdollisimman tasainen eikä siinä saa olla koloja eikä vieraita esineitä, jotka voivat vahingoittaa koiraa tai johtaa sitä harhaan. Vähimmäisleveys suorilla on kuusi (6) metriä, kaarteissa kahdeksan (8) metriä ja viistokaarteissa seitsemän (7) metriä. Viistokaarteiden vähimmäiskaltevuus on kahdeksan(8) astetta. Kaarteen säteen on oltava tasaisilla radoilla vähintään 40 metriä. Radan tulee olla aidattu ja sen pinnan joustava ja turvallinen. Radan pituus mitataan yhden metrin etäisyydeltä sisäaidasta. Radalla on oltava luotettava mittaustodistus. Lähdöt juostaan aina vastapäivään. Radat, joilla on juostu virallisia kilpailuja ennen näiden sääntöjen voimaantuloa, hyväksytään.

Juostavat matkat ja lepoajat
Juostavat matkat ovat italianvinttikoiralle, cirnenco Dell´ Etnalle ja basenjille enintään 400 metriä ja muille roduille enintään 900 metriä. Koira ei saa osallistua uuteen lähtöön, ennen kuin edellisestä lähdöstä on kulunut vähintään 40 minuuttia. Maksimimäärä hyväksyttyjä kilpailusuorituksia yhdelle koiralle samana päivänä on enintään kolme (3).

  Podengojen matkat:
  pienet 280 m
  keskikokoiset 480 m
Kilpailuoikeus ja sen rajoitukset
Koiralla on kilpailuoikeus, kun sillä on voimassa oleva ratajuoksukirja. SVKL:n ratajuoksukirja voidaan myöntää SKL-FKK:ssa rekisteröidylle koiralle. Ratajuoksukirja on voimassa, kun siihen on merkitty SKL:n hyväksymät tunnistusmerkinnät, koejuoksut, uroksilla kivestodistus sekä mitattavilla roduilla säkäkorkeuden mittaustulos. Kivesvikaiset ja ylikorkeat eivät voi osallistua avoimiin kilpailuihin.
Ratajuoksukirja anotaan SVKL:n erillisellä anomuslomakkeella. Anomukseen on liitettävä jäljennös rekisterikirjasta, rokotustodistuksesta, uroksilla kivestodistuksesta ja mitattavista roduista säkäkorkeuden mittaustodistus. Saadakseen kilpailuoikeuden koiran on osoitettava juoksuvarmuutensa SVKL:n ohjeiden mukaan järjestetyissä koejuoksuissa.
Yli 480 metrin kilpailuun koira saa osallistua ensimmäisen kerran sinä päivänä, jona se täyttää kaksi ( 2) vuotta ja viimeisen kerran sinä päivänä, jona se täyttää kuusi (6) vuotta. Kuusi vuotta täyttäneille koirille voidaan järjestää veteraanilähtöjä.


Koejuoksut
Koiran juoksuvarmuus osoitetaan kolmella koejuoksulla. Koejuoksun voi juosta vähintään 280 m matkalla. Ensimmäinen koejuoksu on nk. soolojuoksu, missä koira osoittaa viehevarmuutensa. Soolokoejuoksun hyväksymisessä otetaan myös huomioon se, että koira reagoi vieheen pysähtymiseen. Jos soolokoejuoksu on 280 m, voidaan ensimmäinen ryhmäkoejuoksu juosta saman päivän aikana kunhan noudatetaan riittävän pitkää lepoaikaa, 40 minuuttia. Toinen ryhmäkoejuoksu on juostava vähintään 480 m matkalla, ei koske italianvinttikoiraa, basenjia ja cirnenco dell `Etnaa.

ratajuoksu3
Ryhmäkoejuoksu suoritetaan vähintään kahden koiran kanssa, jotka koetta valvova tuomari on hyväksynyt. Koejuoksukoira juoksee aina täydessä kilpailuvarustuksessa ja lähtee aina keskeltä. Koiran on koejuoksuissaan osoitettava, että se juoksee juoksusääntöjen mukaisesti eikä häiritse kanssakilpailijoitaan. Kokeen hyväksyy palkintotuomari. Myös hylkäämisestä tulee tehdä merkintä kilpailukirja-anomukseen. Kilpailukirjan saadakseen koiralla tulee olla kaksi perättäistä hyväksyttyä ryhmäkoejuoksua. Jos koira keskeyttää häirinnän takia, ei tätä merkitä anomuskaavakkeeseen. Tuomari voi myöntää poikkeuksen kahden koekoiran vaatimuksesta nk. harvinaisten rotujen ollessa kyseessä. Tuomarin jääviydestä tehtäväänsä noudatetaan Suomen Kennelliiton jääviyssääntöä koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja. Koejuoksut voi juosta kolme (3) kuukautta ennen kuin koira on oikeutettu osallistumaan kilpailuun.

Valionarvo (KVA-r)
Ratajuoksussa podengot eivät voi saavuttaa valionarvoon oikeuttavia tuloksia ennen kuin niille on hyväksytty käyttövalioajat. SVKL hyväksyy ajat, kun on saatu jonkin verran käyttökelpoista tilastomateriaalia.
Ratajuoksuihin osallistuvien podengojen ajat tilastoidaan ja näitä aikoja voidaan käyttää aikanaan käyttövalioaikojen pohjana.
Ennen vahvistettuja aikoja podengot eivät voi saavuttaa kilpailusijoitusta ratajuoksukokeesta.

Kilpailuvarustus
Kilpaillessaan koiran on käytettävä SVKL:n hyväksymää kuonokoppaa.
Järjestäjän on varattava riittävä määrä kilpailumantteleita, joiden värit ovat
 • numero yksi (1): punainen, jossa valkoinen numero
 • numero kaksi (2): sininen, jossa valkoinen numero
 • numero kolme (3): valkoinen, jossa musta numero
 • numero neljä (4): musta, jossa valkoinen numero
 • numero viisi (5): keltainen, jossa musta numero
 • numero kuusi (6): musta-valkoraitainen, jossa punainen numero
Sisäänkirjoitus
Koira on ilmoitettava kilpailutoimistoon viimeistään tuntia ennen kilpailun ilmoitettua alkamisaikaa. Koira viedään eläinlääkärin tarkastukseen vasta sisään kirjoituksen jälkeen.

Lähtökoppien arvonta
ratajuoksu1 Alkuerien ja sijoituslähtöjen lähtökopit arvotaan julkisesti lähtöön osallistuvien koirien kilpailuttajien kesken koirien kilpailunumerojärjestyksessä, järjestäjän määräämässä paikassa. Arvonnan jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtökopeille järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Arvonnasta tai lähdöstä myöhästynyt koira suljetaan pois lähdöstä.

Hyväksytyt kuonokopat
Kilpailtaessa koiran tulee käyttää SVKL:n hallituksen hyväksymää kuonokoppaa.
Tämän takia kuonokoppa tulee valmistaa hyväksyntäperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat:

  Koira ei saa vahingoittaa kanssakilpailijaansa
 • kopan kanssa ei pysty puremaan toista koiraa
 • kopassa ei saa olla toista koiraa vahingoittavia ulokkeita
 • kopan tulee pysyä päässä kilpailusuorituksen ajan

  Koiralle ei saa aiheutua vammoja kuonokopasta
 • kopassa ei saa olla koiraa vahingoittavia ulokkeita tai reunoja varsinkaan silmien kohdalla
 • kirsun kärjen tule rajoittaa kopan liike syvyyssuunnassa
 • koiran tulee saada suunsa auki esteettömästi saadakseen riittävän ilmamäärän
 • kopassa tulee olla riittävät ilmareiät
 • lankakopan päällä saa käyttää harsoa, joka estää pölyn kulkeutumisen suuhun.
Jokaisella vinttikoirarodulla on erilainen pään muoto ja koko, joten koppa on aina sovitettava koiralle henkilökohtaisesti ja tehtävä tarvittavat muutokset.

Kuonokoppien yleismallit:
  1. ENGLANTILAISMALLINEN KUONOKOPPA
  Valmistetaan 1mm galvanoidusta ”pianolangasta”, jonka vetolujuus on 150-180kg.
  Kaikki liitokset on täysjuotettuja, seos 75 % tinaa ja 25% lyijyä.
  Kaulahihnan oikea kireys on, kun kaksi sormea mahtuu kaulan ja hihnan väliin.

  2. AUSTRALIALAINEN KUONOKOPPA
  Valmistetaan kuten edellä, mutta malli on päältä avonainen.
  Oikea kiinnitys on, kun koppa ei tule suoraan pois vetämällä päästä.

  3. MUOVIKOPPA
  Valmistetaan repeilemättömästä jäykästä muovista tai nailonista.
  Lähtöaihio voi olla yksi- tai kaksiosainen, mutta se taivutetaan muotoonsa.
  Oikea kiinnitys on, kun koppa ei tule suoraan vetämällä pois päästä.Kuvat: Mikael Ruola (kuvissa Vehkakallion Charlotta harjoittelemassa).Takaisin ylös