Rodusta

Rotukuvaus
Rotumääritelmä
Rekisteröinnit
Luonnetestit
Terveys
Jalostuksen tavoiteohjelma

KuvagalleriatPortugalinpodengojen terveys

Podengon terveys | Terveyskyselyn 2003 tulokset | Terveyskyselyn 2007 tulokset | Terveyskyselyn 2011 tulokset

TERVEYSKYSELYN 2003 YHTEENVETO

PIENET SILEÄKARVAISET

Keväällä toteutettuun terveyskyselyyn tuli vastaus 40 sileäkarvaiselta podengolta. Se on 18,5 % Suomeen rekisteröidyistä sileäkarvaisista podengoista (v.2002 vuoden loppuun mennessä 216 kpl).

Terveyskyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 3,5v, vanhin vastanneista oli 9,5v ja nuorin 1-vuotias. Narttuja oli mukana 22 ja uroksia 18 kpl. Yleisesti terveydentila oli hyvä ja luonteiltaan pienet sileäkarvaiset ovat sosiaalisia/ normaaleja, mutta löytyy joukosta muutama varautunutkin yksilö. Yleisin kirsun pigmentin väri on musta ja osalla se on vaaleanruskea tai tummanruskea. Säkäkorkeudeltaan koirat olivat 23 – 31 cm, keskiarvo ollessa 27,0 cm. Painot koirilla vaihtelee 3,3 - 6,5 kg, keskiarvo 4,6 kg.

Yleisesti sairauksia ja vaivoja on hammaskivi ja iho-ongelmat, jotka liittyivät ruoka-aine allergia epäilyihin, yhtään allergiaa ei ollut todettu eläinlääkärin testein. Legg-perthes tapauksia oli 3 kpl ja kaikissa tapauksissa koirat oli leikattu. Alapurentaisia koiria löytyi vastanneista 4 kpl ja hammaspuutoksia oli parilla koiralla. Hammaskiveä oli 8 koiralla ja muutamassa tapauksessa sitä oli jouduttu poistamaan eläinlääkärin toimesta. Muutamassa tapauksessa oli maitohampaista kulmahampaat jouduttu poistamaan eläinlääkärin toimesta, koska ne eivät olleet lähteneet itsestään pois pysyvien hampaiden tieltä. Kaikissa näissä tapauksissa oli koirilla kuitenkin normaali saksipurenta.

Muita esiintyneitä vikoja/sairauksia oli (yksittäisiä tapauksia)
  - syöpä
  - yläpurenta
  - kroonisia virtsatulehduksia
  - suolistotulehdus
  - selkäsairaus
  - silmätulehdus
  - nenähalkio (ei aiheuta vaivoja)
Viidellä nartulla oli esiintynyt valeraskauksia, jotka menivät ohi itsestään, sillä vain yhdelle nartulla oli jouduttu käyttämään lääkitystä. Juoksujen väli nartuilla on 6-12 kk ja ne kestävät 14-21 vrk, mutta yhdellä jopa 30 vrk. Tiinehtymisongelmia ei ollut esiintynyt jalostuksessa käytetyillä nartuilla. Urokset ovat yleisesti innokkaita narttujen perään ja halukkaita astumaan.

(Pienten sileäkarvaisten podengojen yhteenvedon tekivät Kari Katainen ja Heidi Andronoff)

PIENET KARKEAKARVAISET

Terveyskyselyyn tuli vastaus 29 pieneltä karkeakarvaiselta podengolta (pppkk). Se on 35 % Suomeen rekisteröidyistä pienistä karkeista (v.2002 loppuun mennessä 84 kpl).

Terveyskyselyn palauttaneiden keski-ikä oli 5,4 vuotta vanhimman ollessa 11-vuotias ja nuorimman ½-vuotias. Narttuja oli mukana 16 ja uroksia 13. Yleinen terveydentila on hyvä ja luonteeltaan pienet karkeat ovat sosiaalisia tai normaaleja, mutta joukosta löytyy myös muutama varautunut ja arkakin yksilö. Kirsun pigmentin väri on 16:lla vaalea ja lopuilla musta/tumma. Pienten karkeiden säkäkorkeus vaihtelee 23,5 – 32 cm, keskiarvoksi tulee 27,6 cm. Paino vaihtelee 3,6 – 7 kg:n välillä, keskiarvo on 4,7 kg.

Vain yhdellä pppkk:lla oli viralliset silmä- ja polvitarkastustulokset (terveet). Yhdeltä oli leikattu polvet (patella luksaatio), mutta ko. koiralta ei ollut virallista polvilausuntoa.

Yleisimmät viat/sairaudet ovat allergia (iho-ongelmat) ja hammaskivi. Allergiaepäilyjä oli 11 pppkk:lla, mutta vain yhdellä se on testein todistettu. Tuolle koiralle oli teetetty laajat allergiatestit ja ne osoittivat seuraavat allergian aiheuttajat: viljojen siitepöly (altistavin), soija, kana ja kalkkuna. Muiden osalta epäiltyjä allergian aiheuttajia ovat: vehnä ja naudanliha. Hammaskiveä esiintyi 20 pppkk:lla ja sitä oli jouduttu useimmilta poistattamaan eläinlääkärillä.

Muita esiintyneitä vikoja/sairauksia oli (vain yksittäisiä tapauksia):
  - epilepsia
  - hammaspuutos
  - vanhuusiän kaihi
  - silmätulehdukset
  - sydänvika (vanhuusiällä)
  - sydämen sivuääni
  - Cushingin syndrooma
Nartuilla on valeraskaudet varsin yleisiä, sillä niitä esiintyi peräti kahdeksalla. Osalla ne menevät ohi itsestään, osalla käytetään lääkitystä, muutama on jouduttu steriloimaan valeraskauksien vuoksi. Juoksujen väli nartuilla on 6-12 kk ja ne kestävät 14-21 vrk. Nartuista seitsemää on käytetty jalostukseen. Tiinehtymisongelmia on ollut kahdella nartulla.

Urokset ovat aktiivisia narttujen suhteen. Yleisin syy jalostuksesta pois jättämiseen on toistaiseksi ollut alapurenta tai liian läheinen sukulaisuus-suhde.

KESKIKOKOISET KARKEAKARVAISET

Terveyskyselyn vastaus tuli viideltä (3 urosta, 2 narttua) keskikokoiselta karkeakarvaiselta, mikä on 35 % Suomeen rekisteröidyistä keskikokoisista.

Ikäjakauma oli 3-5 vuotta, keski-ikä 3,7 vuotta. Yleinen terveydentila on hyvä ja keskikokoiset podengot ovat sosiaalisia luonteeltaan. Kirsun pigmentti on musta tai tummanruskea. Säkäkorkeus on 46,5 – 55 cm, keskiarvo 50 cm. Paino vaihtelee 12,5 – 20 kg:aan, keskiarvo 18 kg. Tutkimustuloksia ei ollut yhdelläkään keskikokoisella.

Hammaskiveä oli yhdellä koiralla ja valeraskauksia esiintyi molemmilla terveyskyselyn palauttaneilla nartuilla. Nartuilla juoksujen väli on 6-8 kk ja ne kestävät 14-16 vrk. Jalostukseen oli käytetty kahta koiraa.

(Yhteenvedon pienten karkeiden ja keskikokoisten osalta teki Tuija Hynynen)
Takaisin ylös