Yhdistys

    > Hallitus
    > Jalostustoimikunta
    > Juoksutoimikunta
    > Leiritoimikunta

Yhdistyksen säännöt
Jäseneksi
Vuosittaiset kilpailut
        - Vuoden podengo
        - Vuoden kasvattaja
        - Vuoden pentu
        - Vuoden veteraani
        - Vuoden metsästäjä
PoPo-lehti
Kesäpäivät
Terveyskysely
Lomakkeet

Ilmoitustaulu
Vuoden podengo:

VUODEN PODENGO -KILPAILU
Säännöt | Pisteiden lasku | Tulokset 2012 | Tulokset 2000 -->

SUOMEN PORTUGALINPODENGOT RY:N SÄÄNNÖT
VUODEN NÄYTTELYKOIRAKILPAILUUN

Voimassa vuoden 2004 kilpailusta alkaen
 1. Näyttelykoirakilpailussa palkitaan vuosittain parhaiten näyttelyissä menestynyt koira.

 2. Näyttelykoirakilpailuun saavat osallistua Suomessa rekisteröidyt Suomen Portugalinpodengot ry:n jäsenten omistamat portugalinpodengot.

 3. Kilpailukausi on yksi kalenterivuosi.

 4. Kilpailussa huomioidaan korkeintaan viiden (5) parhaan kansallisen ja/tai kansainvälisen kaikkienrotujen näyttelyn, Vinttikoiraliitto ry:n päänäyttelyn erikois-ja ryhmänäyttelyiden tulokset Suomessa. Ulkomaiden tuloksia ei huomioida.

 5. Jäsenten tulee itse kirjallisesti toimittaa koiransa näyttelytulokset yhdistyksen hallituksen nimeämälle henkilölle hallituksen määräämään päivämäärään mennessä.

 6. Tulokset julkaistaan yhdistyksen kevätkokouksessa.

 7. Mikäli kaksi koiraa on saanut saman pistemäärän, verrataan tuloksia näyttely kerrallaan,kunnes ero syntyy (enintään kahdeksan (8) näyttelyä). Tuloksissa tulee siksi ilmoittaa koiralta enintään kahdeksan (8) näyttelyn tulokset.

 8. Yhdistyksen Vuoden näyttelykoira -kiertopalkinto lahjoitetaan vuodeksi kerrallaan parhaalle aikuiselle koiralle. Kiertopalkinto kiertää niin kauan kuin Vuoden näyttelykoira -kilpailua järjestetään.

 9. Muut palkinnot:
  Yhdistys maksaa Vuoden Podengo –kilpailun voittajakoiralle ilmoittautumismaksun seuraavan vuoden WW-näyttelyyn halvimman ilmoittautumismaksun mukaan kuittia vastaan.
  Yhdistys maksaa Vuoden Podengo –kilpailun mukaan joka rodun parhaalle urokselle ja parhaalle nartulle ilmoittautumismaksun seuraavan vuoden Monografica –näyttelyyn Portugaliin halvimman ilmoittautumismaksun mukaan kuittia vastaan.

Takaisin ylös | Back to English page