Yhdistys

    > Hallitus
    > Jalostustoimikunta
    > Juoksutoimikunta
    > Leiritoimikunta

Yhdistyksen säännöt

Jäseneksi
Vuosittaiset kilpailut
PoPo-lehti
Kesäpäivät
Terveyskysely
Lomakkeet

Ilmoitustaulu
Yhdistys


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014


Vuosi 2014 on yhdistyksen 18. toimintavuosi. Sen aikana jatketaan toimintaa portugalinpodengojen tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen lisäämiseksi rodun parissa. Toimitaan aktiivisesti mahdollisimman monen rodusta kiinnostuneen ihmisen saamiseksi yhdistyksen jäseneksi esimerkiksi tarjoamalla kasvattajille mahdollisuus ilmoittaa ja maksaa uusien pennunostajien ensimmäinen jäsenmaksu puoleen hintaan.

Yhdistys pitää kaksi yleiskokousta, kevätkokouksen maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Podengokesäpäivät pidetään entiseen tapaan kesällä.

Rotupalstaa pidetään Vinttikoiralehdessä ja toimitetaan omaa PoPo -jäsenlehteä.

Yhdistys julkaisee vuosikirjan vuoden 2013 näyttely-, koe- ja terveystuloksista.

PoPo-lehti, vuosikirja ja mahdolliset jäsenkirjeet ovat yhdistyksen viralliset tiedotuskanavat. Tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista saa myös yhdistyksen kotisivuilta internetistä.

Vuosikirja lähetetään jäsenten lisäksi jalostustoimikunnan tuomarijäsenelle, Suomen Kennelliittoon, Suomen Vinttikoiraliittoon ulkomuototuomarikouluttajille, Portugalin Kennelliittoon ja Portugalin Podengo Clubille.

Rodun kotimaan kasvattajiin pidetään yhteyttä mm. Portugalin Podengo Clubin kautta. Pohjoismaista yhteistyötä pyritään vahvistamaan lähettämällä ilmoitus podengojen kesäpäivistä sekä erikoisnäyttelystä muille pohjoismaisille podengoyhdistyksille.

Kevätkokouksessa julkistetaan kaikkien vuosittain jaettavien kiertopalkintojen voittajat.

Jalostustoimikunta vastaa rotujen jalostuksesta ja osallistuu SVKL:n toivomalla tavalla uusien ulkomuototuomareiden koulutustilaisuuksiin. Se vastaa jalostustiedusteluihin ja antaa tarvittaessa neuvoja ja opastusta muissakin jalostusta koskevissa asioissa. Se kartoittaa rotujen terveystilannetta ja ylläpitää ko. asiasta kirjanpitoa sekä toimittaa vuosikirjan edellisen vuoden näyttely- ja koetuloksista, rekisteröinneistä ja terveystarkastustuloksista. Jalostustoimikunta järjestää kasvattajapäivät ja jalostuskatselmuksen vuorovuosina. 2014 aloitetaan JTO:n päivitys sekä järjestetään JTO:n mukainen jalostuskatselmus. Jalostustoimikunta raportoi hallitukselle toiminnastaan.

Juoksutoimikunta antaa jäsenille neuvontaa juoksuharrastuksesta ja järjestää podengojen maastomestaruuskisan. Juoksutoimikunta osallistuu myös leiriohjelman järjestämiseen. Juoksutoimikunta raportoi hallitukselle toiminnastaan.

Leiritoimikunta järjestää jäsenille tarkoitetut kesäpäivät. Leiritoimikunta raportoi hallitukselle toiminnastaan.

Hallitus


Lisätty 01.04.2014:
Vuoden 2013 Toimintakertomus (.doc)


Lisätty 02.12.2012:
Toimikuntien yleinen toimintaohje (.pdf)
Käytössä 01.01.2013 alkaen

Lisätty 01.03.2013:
Toimikunnan pöytäkirjapohja (.doc)
Toimikunnan toimintakertomuspohja (.doc)
Toimikunnan toimintasuunnitelmapohja (.doc)